Facebook: Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi

04.08.2011 00:37

Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi

Zdroj: Facebook.com, 1.8.2011

Pan Valentin Kusák si získal v loňském roce sympatie řady z nás uspořádáním petice proti výstavbě mešity v Hradci Králové, kterou na internetu podepsalo přibližně 2000 lidí. Bohužel došlo v poslední době u pana Kusáka, toho času v invalidním důchodu, ke zhoršení zdravotního stavu. Jak uvedl 15. 6. 2011 (1) pro server První zprávy, trpí diagnostikovanou schizofrenií.

 

Schizofrenie je závažné psychické onemocnění,
=============================================
které spadá mezi psychotická onemocnění (psychózy). Jedná se o poruchu mnoha duševních funkcí. Mezi obecné projevy patří nestandardní myšlení a halucinace nebo bludy: Nemocný je přesvědčen, že ho všichni pomlouvají, chtějí mu škodit, ovládat ho, je přesvědčen o vlastní vyvolenosti, atp. Schizofrenie vyžaduje dlouhodobou léčbu, schizofrenici mají často omezenou pracovní schopnost, někdy dokonce plný invalidní důchod. (2)

 

Začal pronásledovat vybrané oběti
==================================

Špatný zdravotní stav pana Valentina Kusáka se začal projevovat zejména jako absence běžné lidské slušnosti a jako stalking - neboli nebezpečné pronásledování (§ 354 trestního zákoníku). Stalking se projevuje opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním aktivit dotyčné osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a může vzbuzovat strach; může vyústit až v trestní stíhání stalkera.

Stalking ze strany pana Kusáka podrobně popsala na svém blogu paní Jana Zechovská, majitelka obchodu s hračkami na mateřské dovolené, které posílal nevybíravé dopisy, někdy i anonymně z fiktivních adres, ve kterých ji obviňoval ze smyšlených činů a vyhrožoval trestním stíháním. (3)

Na jejího manžela - pana Jan Zechovského pak podal dvě trestní oznámení, pronásledoval jej nevyžádaným kontaktem, šířením pomluv apod: "Začal dokonce obtěžovat i mou rodinu. A nyní o mne tento nemocný člověk šíří pomluvy ve svém emailu, který rozesílá zřejmě všem představitelům všech politických stran."(5)

Další osobou, která stalking ze strany pana Kusáka popsala, je MUDr. Jan Hýsek, ten uvedl: "Pane Kusák, nepište mi. Nereagujte. Nevolejte mi. Vymažte si moje telefonní číslo i e-mail. Přestaňte nás obtěžovat!" (4) Oběti si kromě pronásledování stěžují také na šíření pomluv a podávání trestních oznámení a stížností na všemožné úřady. Trestní oznámení podal rovněž na administrátora blogu iDNES pana Jana Dvořáka, který se k případu oficiálně vyjádřil 25.5.2011 (7). Valentin Kusák byl poté zcela legitimně vyřazen z hlavní strany blogu iDNES pro systematické porušování základních pravidel běžné lidské slušnosti formulované v kodexu blogera iDNES: kopíroval cizí texty bez svolení autora je vydával pod svým jménem, uvádění nepravdivých skutečností o vybraných lidech aj.

 

Podává trestní oznámení jako na běžícím pásu
============================================
Výše uvedené aktivity byly provázeny rovněž sérií trestních oznámení, které pan Valentin Kusák podal na řadu lidí, které si vyhlédl za objekt stalkingu, nebo kteří projevili nesouhlas s jeho názory. Útoky zašly až tak daleko, že začal na Facebooku zveřejňovat soukromé údaje (adresu bydliště, telefon, email) vybraných obětí a ponoukal ke stalkingu vůči těmto osobám. (8) Některé oběti pronásledování mj. vyjádřily podezření, že pan Valentin Kusák o nich shromažďuje osobní údaje, které údajně získává protizákonně díky nestandardním vztahům se zaměstnanci některých státních úřadů. Specifickým rysem je rovněž celkové množství trestních oznámení a podání stížností na různých úřadech a přestupkových komisích vůči svým obětem. Úřady se tak nevědomky stávají nástrojem stupňování stalkingu vůči obětem. (4)


Vyjádření a přání nakonec
==========================
I přes výše uvedené činy pana Kusáka zůstáváme vůči panu Valentinu Kusákovi shovívaví: Nemůžeme je mít za zlé člověku, který trpí závažným psychickým onemocněním. Přesto považujeme za důležité se vůči uvedenému jednání ohradit a rozhodně se od něj distancovat. Panu Kusákovi přejeme v rámci možností co nejlepší zdraví, mnoho duševní pohody a co nejlepší lékařskou péči.

Zároveň vyjadřujeme morální podporu obětem stalkingu: paní Janě Zechovské, panu Janu Zechovskému, MUDr. Janu Hýskovi, panu Janu Dvořákovi a dalším osobám, jejichž jména jsou nám v některých případech známa, ale z důvodu ochrany jejich soukromí je neuvádíme.

V Táboře, Jilemnici a Praze dne 1. 8. 2011
administrátoři


Doplňující nformace, odkazy
=================
"Islám v České republice nechceme" je neorganizovaná názorově-diskuzní platforma na Facebooku, která obhajuje demokratickou ústavu, rovnoprávnost žen a mužů a sekulární stát vůči totalitním ideologiím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka, zejména však vůči islámu. Skupina se důrazně distancuje od jakékoliv formy náboženského a politického extremismu. Názorově reprezentuje střední proud české populace v otázce imigrace a islamizace.

Tento text je názorem současných administrátorů skupiny. Administrátorem skupiny je vybraný člen, který po dobu 6ti měsíců anonymně zajišťuje časově náročnou technickou zprávu zdi s příspěvky, poté se z bezpečnostních důvodů vzdává funkce a předává ji dál jako štafetu. Dodržuje se tak pravidlo fungování skupiny stanovené zakladatelem skupiny, který začal s předáváním této štafety v roce 2009.

Plné znění deklarace skupiny naleznete v záložce "informace" o webu.

V textu jsou uvedeny citace z těchto zdrojů:
(1) Muslimové chystají kampaň proti odpůrci mešit, První zprávy, https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/muslimove-chystaji-kampan-proti-odpurci-mesit/
(2) Schizofrenie, https://www.schizofrenie.psychoweb.cz/
(3) Jana Zechovská: Politik a já - aneb intriky pana Valentina Kusáka, https://zechovska.blog.idnes.cz/c/123574/Politik-a-ja-aneb-intriky-pana-Valentina-Kusaka.html
(4) MUDr.Jan Hýsek, vyjádření k Valentinu Kusákovi, https://www.volby-cr.cz/news/ing-valentin-kusak-kdo-je-ing-valentin-kusak-/
https://www.volby-cr.cz/news/ing-valentin-kusak-suverenita-pomluvy-lzi-a-nenavist/
https://www.janhysek.cz/news/antimesita-o-s-valentin-kusak-a-nekonecny-pribeh/
(5) Jan Zechovský – Hana Orgoníková začíná předvolební boj pomluvou?!, https://www.veciverejnehk.cz/news/nedejte-na-pomluvy-kazdy-se-muze-ocitnout-v-rukou-pronasledovatele-/
(6) Odpověď Jiřího Honzírka Valentinu Kusákovi.https://www.divadlofeste.cz/odpoved-jiriho-honzirka-valentinu-kusakovi/
(7) Reakce na článek V.Kusáka, https://info.blog.idnes.cz/c/193062/Reakce-na-clanek-VKusaka.html
(8) Výše uvedený stalking na facebookých stránkách je archivován prostřednictvím poskytovatele služeb Facebook pro potřeby policie.
https://www.volby-cr.cz/news/ing-valentin-kusak-kdo-je-ing-valentin-kusak-/

 

Zdroj: Facebook.com

 

Využíváme První CZ reklamní systém pro podnikatele a investory i-marketing.cz.

Přidat.eu záložku

Diskusní téma: Facebook: Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Osobnosti

22.11.2012 02:09
Věřte nebo ne, všichni jsme z hvězdného prachu. Astronomie je pozoruhodná věda. Kovy, jako je třeba železo, z kterého je také tvořeno naše tělo, se dostaly na Zemi při explozích hvězd ve vesmíru. Jsme skutečně z hvězdného prachu. Není to zvláštní? Občas jsem použil slova jako "jsme jenom prach"....
21.12.2011 04:34
  Zajímavé téma. Článek jako celek hloupý, neuctivý, nedospělý. Z lidí s takovými názory na obětavé, výjimečné a světově uznávané osobnosti je mi vždy smutno a říkám si v čem je jejich problém? https://www.reformy.cz/zpravy/zustanme-ostraziti/   Využíváme První CZ reklamní...
19.12.2011 23:08
  Havla zásadně neadoruji. S řadou jeho názorů jsem nesouhlasil. Naštěstí to byl tak chytrý člověk, že si uvědomoval, že všichni se můžeme mýlit a také tak často činíme. To nic nemění na tom, že je to světově nejznámější Čech a že skutečně v klíčový okamžik, tedy v letech 1989-1990, se...
13.08.2011 22:43
Téma: Zemřel Ctirad Mašín   Můj názor/diskutujeme na Facebook: Myslím si, že tuto věc mohou posuzovat jenom lidi, kteří se tomu trošku věnují a četli o tom z vícero zdrojů či to sami zažili. Je třeba si uvědomit, že komunisti skutečně vedli VÁLKU! proti třídnímu nepříteli a komukoliv,...
04.08.2011 00:37
Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi Zdroj: Facebook.com, 1.8.2011 Pan Valentin Kusák si získal v loňském roce sympatie řady z nás uspořádáním petice proti výstavbě mešity v Hradci Králové, kterou na internetu podepsalo přibližně 2000 lidí. Bohužel došlo v poslední době u pana Kusáka, toho času...
21.07.2011 07:50
FCB: Prusko-rakouská bitva na Chlumu u Hradce Králové v roce 1866 Facebook Radka Balcárka: Krásné údolíčko s jedoucím vláčkem, že? Chlum 3.7.1866, 15.30 hodin- Prusové porážejí v krvavé bitvě Rakušany a v místě jedoucího vláčku se chystají dva záložní rakouské armádní sbory v síle 11 tisíc mužů...
20.07.2011 01:43
MUDr. Vladimír Korda, Ph.D.   Majitel a primář Oční kliniky Pardubice Lékař Očního centra Hradec Králové, Očního centra Lanškroun, Očního centra Ústí nad Orlicí Profesní zaměření: Specializuje se na vitreoretinální chirurgii, diagnostiku i léčbu onemocnění sítnice a na terapeutické možnosti...
06.07.2011 23:14
Andrew Carnegie Andrew Carnegie   Andrew Carnegie Rada: První třetinu života se vzdělávejte, seč můžete, a čerpejte zkušenosti. Rada: Druhou třetinu, seč můžete, vydělávejte peníze. Rada: A třetí třetinu? Tu věnujte tomu, že všechno své nashromážděné bohatství rozdáte na bohulibé...
26.06.2011 23:03
Jak si stojí Váš virtuální profil? 1/4 uživatelů internetu v Evropě si myslí, že jejich virtuální profil na webu bude za deset let pro kariéru důležitější než jejich skutečná identita. Zdroj: HN  
18.06.2011 19:15
Celebrity i velké společnosti si najímají ochránce jejich online pověsti   Z vyhledávání na webu se dnes stal samostatný obor. Stejně tak se stává novým odvětvím ochrana reputace na internetu resp. zajišťování pozitivní publicity. Možných způsobů ochrany pověsti na internetu je několik. Tak...
1 | 2 | 3 >>